Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Tisztelt Olvasó! - PDF Free Download

Intenzív remissziós indukciós terápia anti aging, Gyermekkori Langerhans-sejtes histiocytosissal szerzett magyarországi tapasztalataink

Cél- kitûzés: Az Országos Gyermektumor Regiszter adatait felhasználva megvizsgáltuk az LCH incidenciá- ját, a klinikai paramétereket, a prognosztikai faktorokat és a terápiás eredményeket az és közötti 20 éves periódusban. Eredmények: A fiú — leány arány 1, volt, az átlagéletkor 4 év 11 hó. A minimális követési idô 3,48 év, a medián követési idô 10,98 év volt.

Albor biolgiai pikkelysömör

Lokalizált elváltozások közül 22 esetben csupán sebészeti beavatkozásra került sor, 7 gyermeknél a mûtétet helyi sugárkezelés követte, 5 gyermek csak irradiációban részesült. Összesen 75 gyermek részesült ke- moterápiás kezelésben. A fenti 20 intenzív remissziós indukciós terápia anti aging periódusban 14 gyermeket veszítettünk el: 9 esetben az alapbe- tegség progressziója okozta a halált.

intenzív remissziós indukciós terápia anti aging

A recidivált betegek közül három lymphoma esetén alkalmazott kemoterápiát kapott, alexandre allard suisse anti aging hatására remissziót sikerült elérni.

Összefoglalás: A gyer- mekkori LCH ritka, de jól kezelhetô megbetegedés. A túlélési ráta magas, a prognózis még disszemi- nált betegség esetében is kedvezô gyermekkorban.

Magyar Onkológia —, Background: Langerhans cell histiocytosis LCH in children is relatively rare, and the long-term analysis of therapy results has not been done yet in Hungary. The male-female ratio was 1.

Akut limfoblasztos leukémia: Gyógyszerterápia

The minimal and median follow-up time was 3. Twenty-two patients were treated only by local surgery, 7 by surgery with local irradiation and 5 children received only local irradiation.

In two cases remission was obtained with local steroid administration. During the twenty years 14 children died, 9 due to the progression of the disease.

Sixteen of the patients had relapse with a mean of 2. Three patients with relapse got chemotherapy generally used in lymphoma and remission was achieved.

intenzív remissziós indukciós terápia anti aging

Conclusion: Childhood LCH is a well treatable disease and the survival rate is high. Even disseminated diseases have a quite good prognosis in childhood. Hungarian Oncology —, Közlésre érkezett: Elfogadva: Levelezési cím: Dr. Gyermekklinika, Budapest, Tûzoltó utca Telefon:fax:e-mail: muller gyer2. Jelen munkánk célja az Országos Gyermek- Juvenilis xanthogranuloma tumor Regiszter adatait felhasználva az LCH inci- Reticulohistiocytoma denciájának, a klinikai paramétereknek, a prog- nosztikai faktoroknak és a terápiás eredmények- III.

Valódi histiocytás lymphoma Betegek és módszerek 1. Gyermekkori Langerhans-sejtes histiocytosisok abszolút számának Ez évente 5—6 új beteget jelentett.

Ultrahangos hatóanyagbevitel - Alveola Kft.

A betegszám évenkénti megoszlását az 1. A beteg a Magyar Gyermekonkológiai Há- 10 lózat tíz központjában, valamint az Országos 5 Idegsebészeti Tudományos Intézetben áll kezelés és gondozás alatt. A betegek központokkénti 0 megoszlását a 2.

intenzív remissziós indukciós terápia anti aging

A fiú-leány arány 1, volt 64 fiú és 47 leányaz átlagélet- 81 91 82 92 83 84 93 94 88 98 85 95 86 89 90 96 99 00 87 97 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 kor 4 év 11 hónapnak bizonyult, legfiatalabb be- tegünk 2,5 hónapos volt, a legidôsebb 14 év 7 hó- 2. A diagnózis minden esetben szövettani feldol- 5 2 2 gozáson alapult. A beteg közül 83 esetben a 2 részletes patológiai lelet is rendelkezésünkre állt. S protein el- Magyar Onkológia Az 16 recidivált beteg közül csupán eredményt adott.

Dani Á. Összefüggést kerestünk ezen gének hipermetilezettsége, az MTHFR génpolimorfizmusok és a daganatok progressziója között. A génpolimorfizmus vizsgálatát Roche Light Cycler segítségével végeztük. A daganatok hipermetilációs mintázata és az MTHFR génpolimorfizmusok között pozitív korreláció nem mutatható ki. Következtetések: A sporadikus vastagbéldaganatok legalább két egymástól eltérô genetikai úton, APC mutációval, illetve microsatellita-instabilitással alakulnak ki, amely eltérô prognózist és terápiás érzékenységet eredményez.

A lizozim antigén vizsgálata is három gyermeket veszítettünk el. Az összes 2.

A Magyar Onkológusok Társaságának XXV. Kongresszusa

Külön intenzív remissziós indukciós terápia anti aging a lokali- gyermekkori esetben egy csontra terjedt ki, gyermeknél a zált és a disszeminált betegségben szenvedôk túl- Langerhan-sejtes bôrön csak egy csomó volt észlelhetô, illetve csu- élését.

A gyermekbôl 75 ré- szesült kemoterápiás kezelésben. A recidivált betegek 3. Általános túlélés lokalizált és disszeminált megbetegedés 4. Recidívamentes túlélés lokalizált és disszeminált esetén megbetegedés esetén dí- va- lok. A minimális követési idô 3,48 év, a medián sis disszeminált formáját észleltük. Az irodalmi követési idô 10,98 év volt.

Gyermekkori Langerhans-sejtes histiocytosissal szerzett magyarországi tapasztalataink

A fenti 20 éves periódusban 14 gyermeket ve- ban sokkal gyakoribb Két gyermeket a kezeléssel egyér- évesnél fiatalabb volt. Korábban ezt a megjelené- oldali frontoparietalis telmûen összefüggésbe hozható szeptikus perió- si formát nevezték Letterer-Siwe-betegségnek.

intenzív remissziós indukciós terápia anti aging

Megbeszélés Jelen munkánk célja a Langerhans-sejtes histiocy- tosisban szenvedô magyarországi betegek adatai- nak feldolgozása volt. LCH esetén a Langerhans- sejtek kóros intenzív remissziós indukciós terápia anti aging állunk szemben, mely során különféle szöveteket infiltrálnak.

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Tisztelt Olvasó!

En- nek pontos oka továbbra sem ismert, azonban egyesek a dendritikus Langerhans-sejtek proliferá- cióját valószínûsítik, reaktív elváltozásnak tartják, míg mások a malignus megbetegedések közé sorol- ják 4, 23, A LCH diagnózisa immunhisztoké- miai meghatározáson a Langerhans-sejtek CD1a és CD45 antigéneket, valamint S proteint ex- presszálnakilletve elektronmikroszkóppal igazol- ható Birbeck granulumok kimutatásán alapul 6, 11, 12, Saját eseteik kö- 6.

Ezért szükséges, hogy olyan intézmény ke- Az LCH sokszor csupán egy szervre lokali- zelje ezeket a gyermekeket, ahol megfelelô ta- zálódik pl. A prognózist befolyásolhatja a keze- rek érintettségének kizárása céljából 9. A kezelés intenzi- se elôtt a betegség kiterjedésének pontos és ala- tása a betegség kiterjedésével arányos.

Csupán pos felmérése. Török gárkezelés, valamint ezek kombinációja jöhet Éva és munkatársai közel húsz évvel ezelôtt kö- szóba 3.

intenzív remissziós indukciós terápia anti aging